Naše firma se zabývá především odkupem pohledávek, zpravodajskou-informační službou a revitalizaci

ODKUP POHLEDÁVEK

Odkupem pohledávek se zabýváme z největší části, jedná se o odkupy pohledávek fyzických osob, právnických osob, ale také odkupem celého portfólia pohledávek.

INFORMAČNÍ A ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA

Zpravodajská činnost se zabývá shromažďováním a analýzou získaných dat.

Činnost využívá při své práci obecné informační technologie, v poslední době opírající se především o případy získané z otevřených zdrojů. Provozovatel činnosti není oprávněn vykonávat činnost nad rámec obecných informačních technologií a nemůže tedy vykonávat činnosti služeb soukromých detektivů.

Tato činnost se neobejde bez úzké spolupráce koncesovaných firem – služeb soukromých detektivů se kterými spolupracujeme.

REVITALIZACE – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Revitalizace podniků, které se dostaly do platební neschopnosti nebo-li obnovení jejich funkcí. Nedílnou součástí revitalizace je i nová služba a to likvidace pohledávek a závazků.